Sponsorer 2018

Tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere!

Virklund Boldklub er meget taknemmelige for den støtte, som vi modtager fra mange virksomheder - både lokale og i området som helhed. Uden denne støtte ville det være meget svært at drive klubben på det niveau, vi gerne vil - til gavn og glæde for vore medlemmer.

Vort udgangspunkt er, at medlemskontingentet dækker de direkte udgifter ved den pågældende idrætsgren samt et vist beløb til dækning af klubbens faste omkostninger. Men vi ved også, at der er endog meget store forskelle i driftsudgifter fra idræt til idræt, både løbende og ikke mindst i nødvendige investeringer i materialer og udstyr.

Derfor er det dejligt, at vi har en god opbakning fra vore sponsorer, så vi kan dække disse behov.

Man kan vælge at støtte Virklund Boldklub gennem flere slags sponsorater og både som firma og privatperson - læs f.eks. om mikrosponsorater via OK benzinkort herunder.

Spørgsmål angående sponsorater kan rettes til hovedbestyrelsen.OK Benzin:

Så nemt er det at støtte din lokale idrætsforening !

Brug dit OK benzinkort. Ok donerer et beløb pr. liter tanket benzin.

Pengene vil ubeskåret gå til klubben og dens medlemmer og blive brugt til udvikling eller spændende tiltag til gavn for alle medlemmer i alle klubbens afdelinger.   

Sport24: 

Virklund Boldklub har samhandelsaftale med Sport24. Det betyder, at Sport24 er hovedleverandør til Virklund Boldklub af klubdragter, materialer m.v.

Aftalen betyder at Virklund Boldklub modtager bonus afhængig af hvor meget vores årlige indkøb hos Sport24 beløber sig til.

Obs.: Denne side er under opbygning og opdateres løbende.