Virklund Boldklub af 1969

Virklund Boldklub, som vi kender vores idrætsforening, er stiftet i 1969 som en fornyelse af den allerede eksisterende Virklund Idrætsforening.

I Virklund Idrætsforening var de primære aktiviteter drengefodbold og seniorbold, men der var også tidligere spillet en del håndbold, dog primært for damer.

Frem til 1961 var både fodbold og håndbold, der dengang var en sommersport, henvist til en boldbane, hvor der i dag er skolegård. I 1961 blev så klubbens nye fodboldbane anlagt (i dag træningsbanen med lys).

På dette tidspunkt, var også badminton en stor sport med egen forening, der blev stiftet helt tilbage i 1944. Badminton blev på det tidspunkt spillet i byens daværende forsamlinghus på Vesterlundvej, hvor Niels Ebbesen senere i mange år havde møbelpolstrerværksted.

I 1969 ønskede en gruppe seniorspillere at forny klubben med nyt navn, der oprindeligt var tænkt som B1969, men blev droppet, da klubbens daværende serie 4 hold så skulle starte forfra i serie 6. Navnet blev derfor Virklund Boldklub af 1969 med farverne hvid og sort (efter sigende inspireret af et par AGF'ere, som var kommet til klubben).

I samme forbindelse fik klubben sit nuværende logo, der er designet af Arne Mandal Jensen, der i mange år var aktiv spiller og træner i klubben.

I anledning af klubbens 40 års jubilæum blev der truffet aftale med tidligere viceskoleleder Søren Grauballe om, at være drivkraft i dokumentationen af Virklund Boldklubs historie; bl.a. fortalt om og af dem, der var med. Dette udmøntede sig i et jubilæumsskrift, der udkom i efteråret 2009.

Link til klubbens jubilæumsbladImage title

Virklund Boldklub har i dag ca. mellem 800 -1.000 medlemmer i foreningen - heraf er langt de fleste børn og unge.

Virklund Boldklub har tilbud indenfor Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Tennis, Fitness samt Løb og Motion. Du kan læse mere om de enkelte afdelinger ved at klikke på fanerne ovenfor. Her finder du blandt andet træningstider og relevante kontaktpersoner.

Virklund Boldklub har tilbud inden for gymnastik, håndbold, fodbold, badminton og tennis. Se meget mere om det under de enkelte afdelinger. Foreningen er organiseret med fem selvstændige bestyrelser, hvorfra formændene sammen med en hovedformand, en næstformand og en kasserer indgår i en hovedbestyrelse. Virklund Boldklub lægger vægt på at være en klub for alle, og klubben drives ud fra følgende 8 hovedprincipper, der ikke er i prioriteret orden:

 1. Rummelighed
  • menneskeligt skal vi kunne rumme alle fra "vugge til grav",
  • sportsligt skal vi kunne rumme både bredde og elite,
 2. Image
  • vi har en god omgangstone, og det er rart at være her,
  • vi har respekt for hinanden,
  • vi viser åbenhed og tilgængelighed på alle niveauer,
 3. Miljø
  • det sociale rum er vigtigt,
  • der sker en sund socialisering i klubben,
  • det er rent og pænt, og sådan ønsker vi at holde det,
  • rygning og alkohol hænger ikke sammen med idræt for børn og unge,
 4. Synlig og helhedsorienteret
  • vi skal være synlige i lokalområdet, og det skal være nemt at finde "ind" i Virklund Boldklub,
  • vi skal kommunikere helhedsorienteret; for hele klubben,
 5. Vi står sammen
  • alle afdelinger står ved siden af hinanden og giver "læ"/ro til trænere og ledere,
  • baglandet fungerer i en tværgående udvalgsstruktur som sikkerhedsnet for det, der skal fungere,
 6. Trænerne
  • har et hjerte, der banker for børnene og de unge,
  • viser stor engagement i dagligdagen og er ildsjæle i lokalområdet,
  • optræder som rollemodeller,
 7. Del af samfundet
  • vi skal have "åbne døre og vinduer" og samarbejde med skole, klub og andre,
  • have antennerne ude og være opmærksomme på samfundsudviklingen,
 8. Økonomi
  • skal give plads til råderum og udvikling,
  • der må ikke kun være fokus på "brandslukning",

Virklund Boldklub har udendørs baner og klubhus i Virklund Hallerne samt benytter hallerne til indendørs aktiviteter og omklædning. Virklund Boldklub lægger vægt på at være en god og konstruktiv medspiller i lokalområdet, herunder også at være et af de sociale samlingspunkter. 


Find os på facebook: Virklund Boldklub.


people
Klik for at redigere
NYHEDER