Frivillig i VB


Din lokale klub har brug for din indsats.

Virklund boldklub er, som de fleste lokale sportsforeninger i Danmark, baseret på brug af frivillige kræfter, for at kunne tilbyde aktiviteter indenfor håndbold, fodbold,badminton, tennis, gymnastik, løb osv.

At være frivillig i din lokale klub, betyder at du er medvirkende til at sikre, at børn, unge og voksne i lokalsamfundet forsat har mulighed for at dyrke et udvalg af sportsaktiviteter og dele de fælles oplevelser der er forbundet hermed. Du er ligeledes medvirkende til at sikre et bedre lokalt fællesskab og socialt sammenhold.

Udover trænere er der også brug for frivillige kræfter til at løfte arbejdet i de enkelte afdelingsbestyrelser og i hovedbestyrelsen. Arbejdet i bestyrelserne kræver ingen specielle egenskaber, forudgående viden eller erfaring fra lignende arbejde, men blot at du har lyst til at gøre noget for dig selv, dine børn og andre i lokalsamfundet.

Det er væsentligt at understrege at man som ny frivillig selvfølgelig får hjælp og støtte af såvel afgående som blivende frivillige således vi sikrer en god start og overdragelse.


-------Vi vil derfor opfordre dig til at overveje hvordan du kan hjælpe--------


Aflønning af frivilligt arbejde i foreningen

Hovedbestyrelsen har fastlagt følgende politik for aflønning af den frivillige indsats der ydes i Virklund Boldklub.

Virklund Boldklub påskønner den indsats alle frivillige yder i foreningen. En eventuel honorering af trænere og ledere skal basere sig på, at det er den frivillige indsats hos den enkelte, der er i fokus og ikke de økonomiske aspekter. 

På baggrund heraf beslutter de enkelte afdelinger selv de respektive metoder afdelingerne ønsker at anvende for honorering og aflønning af ledere i egne afdelinger.

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om mulighederne som frivillig:

Badminton: Svend Aaen, vbfjerbold@gmail.com

Fodbold: Søren Buch-Larsen, vb@kmtrack.dk

Gymnastik: Jette Håhr Hvilsted, vbgymnastik@gmail.com

Håndbold: Hans Christian Jul Sørensen, virklundhaandbold@gmail.com

Tennis: Simon Agerbo, tennis@agerbonet.dk


Formand: Flemming Holst, virklundboldklubformand@gmail.com

Kasserer: Lene Holst, vbkasse@gmail.com

Klik for at redigere
NYHEDER