Virklund Erhvervsklub

Virklund Erhvervsklub er stiftet af Virklund Boldklub i oktober 2008.

Virklund Erhvervsklub henvender sig til erhvervsdrivende, der har interesse i den fremtidige udvikling af Virklund-området for både virksomheder og indbyggere.

Formålet med Virklund Erhvervsklub er at igangsætte aktiviteter - primært med udgangspunkt i sports- og fritidsaktiviteter i Virklund Boldklub og Virklund Fritidscenter - der vil være med til at videreudvikle Virklund som et attraktivt lokalområde. Det kan fx være yderligere/forbedrede idrætstilbud til unge i alderen 14-18 år, sociale tiltag med formål at fremme sammenholdet i lokalområdet eller lignende.

Erhvervsklubben skaber et forum, hvor Virklunds udvikling kan drøftes og ideer kan efterprøves. Samtidig vil Erhvervsklubben være generator for såvel ressourcer som kapital til gennemførelse.

Erhvervsklubbens medlemmer skal ikke være bidragydere til nye tiltag alene, men initiativerne til fremskaffelse vil typisk udspringe fra Erhvervsklubben og dens medlemmer – naturligvis i tæt samarbejde med de allerede etablerede frivillige organisationer som fx Virklund Boldklub.

Herudover vil Erhvervsklubben være med til at styrke netværk og kendskab virksomheder og virksomhedsledere imellem i lokalområdet, hvilket forhåbentlig også kan være med til at styrke den enkelte virksomhed i dagligdagen.

Se mere www.virklunderhvervsklub.dk

Klik for at redigere
NYHEDER