OM VIRKLUND HÅNDBOLD

Image titleHÅNDBOLD - EN DEL AF LIVET I VIRKLUND

Virklund Håndbold er en håndboldklub for alle. Nybegynder eller øvet.

Vi er en klub med mange års tradition, men samtidig en moderne klub, hvor der sættes en ære i at udvikle spillere, trænere og ledere indenfor breddeidrætten, hvor der samtidig er plads til udvikle talenter og hold med højere ambitionsniveau.

 

Image title


Virklund Håndbold er ambitiøse omkring målet om at have hold på alle trin i hele børne- og ungdomsrækken og at medlemstallet gerne skulle stige de næste år. Vi er i hård konkurrence med andre tilbud, lange skoledage og allerværst TV og computerspil J Vi vil gerne tiltrække flere børn og unge til en aktiv livsstil gennem et spændende tilbud i håndboldmiljøet.


Håndboldsporten er givende på alle niveauer både socialt, fysisk og personligt, og det er klubbens opgave at understøtte, at denne mulighed er tilgængelig for flest muligt i Virklund og omegn.

Vi har et godt og engageret trænerteam og har god opbakning fra mange frivillige kræfter i lokalsamfundet. Et af klubbens hovedmål er at øge engagementet lokalt yderligere bl.a. gennem arrangementer. Vi søger også opbakning og engagement fra erhvervslivet gennem sponsorater, så din virksomhed eller arbejdsplads også bidrage til det lokale liv.

Fakta om Virklund Håndbold:

 • 200 spillere og frivillige medlemmer af klubben
 • Dygtige og engagerede ungdomstrænere
 • Veluddannede og entusiastiske trænere
 • Divisionshold i ungdomsrækkerne
 • Stor opbakning fra sponsorer og lokalsamfund

Vision: Håndbold - En del af livet i Virklund

Virklund Håndbold skal være håndboldklubben for alle. Fundamentet er breddeidrætten samt det sociale og kammeratlige samvær i klubben.

Hvor det er muligt, satses også på elitehåndbold med fokus på succes og niveau for de enkelte håndboldhold. Vi vil skabe resultater igennem en seriøs og sjov træning samt god opførsel og kammeratskab.

Værdier:

 • Engagement
 • Klubfølelse
 • Vilje skaber resultater
 • Sammenhold
 • Kammeratskab
 • Bredde skaber elite
 • Respekt for den enkeltes niveau
 • Fairplay

Værdigrundlaget for Virklund Håndbold opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og frivillige med en fast tro om, at vi som klub fortsat kan være os selv.

Klubbens værdigrundlag er også, at alle skal trives gennem et godt kammeratskab, samt udvikle venskaber på kryds og tværs af klubben uanset alder og håndboldniveau. De værdier og den specielle ånd der i dag findes i Virklund Håndbold både på og ude for banen værdsættes højt.

Disse værdier ønsker vi at værne om gennem det sportslige kammeratskab.

Målsætning:

Virklund Håndbold tilstræber at kunne tilbyde:·

 • Veluddannede og engagerede trænere
 • Et højere niveau på både herre og dame senior
 • Forøgelse/fastholdelse af medlemmerne, så der minimum er to hold på hver årgang
 • Krydstræning på tværs af alder og køn
 • Kontinuerlig talenttræning for at kunne hæve spillerens tekniske niveau
 • Stærkt fællesskab bl.a. gennem deltagelse med flere hold til fælles stævner
 • Sociale aktiviteter på tværs af alder og køn
 • Et trygt træningsmiljø hvor alle føler sig velkomne
 • Skabe/opretholdelse af gode venskaber mellem børn i alle aldre

Bredde- og Eliteidræt:

Virklund Håndbold er en håndboldklub for alle. Medlemmerne kommer primært fra vores lokalsamfund. Vi har ligeledes mange medlemmer som er tilkommet fra andre klubber, hvilket vi tilskriver, at det er vigtigt også at satse på kammeratskabet, samvær og sammenhold frem for alene eliteidræt.


Virklund Håndbold er i relation til ovenstående en håndboldklub for alle. Vores opfattelse er ligeledes, at vi skal udbrede kendskabet til, og fremme interessen for håndbold, således at flest mulige uanset evner alder og erfaringer spiller håndbold i Virklund Håndbold.Ovenfor er beskrevet klubbens syn på breddeidræt. Vi er dog af den overbevisning, at hvor der er mulighed for det, skal der også satses på et elitemæssigt niveau med breddeidrætten i mente.

Vi er overbevist om at bredden skaber eliten. Vi har en stor bred og god ungdomsafdeling med mange gode trænere. Vi går meget op i, at Virklund Håndbold er en social klub, hvor børn udvikler sig og får gode kammerater gennem sporten.

Dispensationspolitik

For U10-16

Generelt lægger Virklund Håndbold sig op af de kutymer, der findes for aldersdispensation i håndboldmiljøet. I denne sammenhæng betyder dispensation, at spillere kan spille på et holdtrin under, hvad deres alder berettiger til. Se evt. JHF beskrivelse af særregel.

Konsekvensen ved at give dispensation er bl.a. at det pågældende hold ikke kan kvalificere sig til mesterskaber og oprykning. Dertil kommer også

 • hensynet til modstandere i kampsituation og fairness
 • manglende tekniske og spillemæssige udfordringer ved at spille på et lavere holdtrin
 • fysisk mindre holdkammerater bliver "tromlet" og "skudt i sænk" under træning


I to situationer kan det dog være en god ide at overveje dispensation, nemlig

 • hvis man ikke kan stille hold på et trin uden at bruge spillere, som er et år ældre
 • hensyn til spillere som har fysiske eller motoriske udfordringer, hvor det ikke påvirker holdets ambitioner om oprykning eller mesterskaber

For U6-8

Ud over reglerne ovenfor er Virklund Håndbold åben over for at give dispensation til helt unge spillere f.eks. fordi de ved sen skolestart gerne vil spille med klassekammerater eller andre sociale hensyn.

Men forældre og spiller skal være klar over, at fra U10 betyder fysik, fairness og konkurrence mere i spillet, og man skal indstille sig på, at spille det faktuelle alderstrin senest fra U10. Klubbens erfaring er, at denne overgang ikke er svær for barnet, når det sker i et konstruktiv samarbejde og dialog mellemforældre, spiller, træneren og det nye hold.


Alle dispensation i behandles af bestyrelsen og spillerens træner efter ovenstående retningslinjer.


Image titleKlik for at redigere
NYHEDER