Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling 2024 - i Virklund Boldklub


Hermed endelig dagsorden til generalforsamling i Virklund Boldklub – onsdag 28. februar kl. 19.00 i Virklund Fritidscenter.


 • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens kandidat: Luis Da Silva Martins
 • Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretninger
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Aflæggelse og godkendelse af forslag til budget for det kommende år
 • Eventuelt
 • Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.
 • Valg til hovedbestyrelsen
  • Valg af formand (i ulige år)
  • Valg af næstformand (lige år)
   • På valg er Gitte Esman (modtager genvalg)
  • Valg af kasserer (ulige år)
  • Valg af op til 2 fritvalgte bestyrelsesmedlemmer – 1 i lige år og 1 i ulige år
   • Nikolaj Elstrøm, opstiller


Præsentation Nikolaj: ”Jeg hedder Nikolaj og er 30 år. Jeg bor I Virklund og har sammen med min kone og 2 børn på næsten 2 og 4,5 år. Til dagligt driver jeg mit eget firma Dansk Løn Service. Jeg synes det er rigtig spændende med frivilligt arbejde og har en del erfaring med at lave forskellige samarbejder med andre virksomheder på tværs af forskellige brancher. Jeg vil bl.a. arbejde gerne arbejde for et mere struktureret og synligt sponsorarbejde i Virklund Boldklub”Vel mødt!

Ole Toft Sørensen, formand f. hovedbestyrelsen.