Historien

Virklund boldklub af 1969:

Virklund Boldklub, som vi kender vores idrætsforening, er stiftet i 1969 som en fornyelse af den allerede eksisterende Virklund Idrætsforening.

I Virklund Idrætsforening var de primære aktiviteter drengefodbold og seniorbold, men der var også tidligere spillet en del håndbold, dog primært for damer.

Frem til 1961 var både fodbold og håndbold, der dengang var en sommersport, henvist til en boldbane, hvor der i dag er skolegård. I 1961 blev så klubbens nye fodboldbane anlagt (i dag træningsbanen med lys).

På dette tidspunkt, var også badminton en stor sport med egen forening, der blev stiftet helt tilbage i 1944. Badminton blev på det tidspunkt spillet i byens daværende forsamlinghus på Vesterlundvej, hvor Niels Ebbesen senere i mange år havde møbelpolstrerværksted.


I 1969 ønskede en gruppe seniorspillere at forny klubben med nyt navn, der oprindeligt var tænkt som B1969, men blev droppet, da klubbens daværende serie 4 hold så skulle starte forfra i serie 6. Navnet blev derfor Virklund Boldklub af 1969 med farverne hvid og sort (efter sigende inspireret af et par AGF'ere, som var kommet til klubben).

I samme forbindelse fik klubben sit nuværende logo, der er designet af Arne Mandal Jensen, der i mange år var aktiv spiller og træner i klubben.

I anledning af klubbens 40 års jubilæum blev der truffet aftale med tidligere viceskoleleder Søren Grauballe om, at være drivkraft i dokumentationen af Virklund Boldklubs historie; bl.a. fortalt om og af dem, der var med. Dette udmøntede sig i et jubilæumsskrift, der udkom i efteråret 2009.


I 2017 fandt man efter lang tids søgen et ny formandspar, som de efterfølgende 5 år fik vendt en nedgang i medlemstal samt sat gang i udviklingen af ikke bare boldklubben, men hele området omkring boldklubben. Mange frivillige kræfter blev aktiveret og kun ved hjælp af en stor indsats fra de mange frivillige udviklede VB sig i mange forskellige retninger. Medlemstallet steg til omkring det dobbelte, primært på grund af den nye outdoor afdeling som via deres mange projekter var en stor del af fornyelsen omkring boldklubben. 


I December 2019 lancerede man outdoor området inklusive