Samværs og pædofilipolitik

Pædofili er en alvorlig sag, og vi tager emnet yderst alvorligt i Virklund Boldklub. Vi har defineret en samværspolitik og en procedure til både forebyggelse og aktion, hvis det skulle ske hos os. 

Image title

Samværspolitik:

Som medlemmer af foreningen er det i alles interesse, at vi alle, både børn og voksne altid udviser et godt eksempel og tilstræber ”god opførsel”. I foreningen har vi defineret en såkaldt samværspolitik.Vi synes, det er vigtigt, at vi har nogle fælles pejlemærker, som vi kan synliggøre og som vi kan drøfte med hinanden.

Samværspolitik i Virklund Boldklub:

Vi ønsker at sætte nogle få leveregler op, som angiver den kurs, som både børn og voksne skal navigere efter i dagligdagen:
  • Vi taler ordentligt til hinanden, og vi vil ikke acceptere sjofle eller krænkende tilråb/kommentarer,
  • Vi kan godt give et sejrsknus eller et trøstende klem, men vi vil ikke acceptere krænkende fysisk kontakt,
  • Vi klæder os til ”normal idræt” og vi vil ikke acceptere ”udfordrende” påklædning,
  • Vi går ikke ind det modsatte køns omklædningsrum,
  • Som træner/leder inviterer man ikke enkelte børn med sig hjem,
  • Vi vil ikke acceptere, at der opstår ”kæresteforhold” mellem træner og spillere fra eget hold,
  • På ture med overnatning er der altid mindst to trænere/ledere med; heraf mindst én af samme køn som spillerne,
  • Der drikkes ikke alkohol på ture med børn og unge under 16 år, 

Vi må fra dagligdagen erkende, at der er endog meget stor forskel på det ”filter”, børn og unge er udstyret med hjemmefra både i sprog og opførsel – og for de voksne er det vigtigt at gå foran med de gode eksempler.  Erfaringerne inden for området viser også, at lader man grænserne for opførsel være for frie, risikerer man, at nogle ting, som kan være krænkende for enkelte stille og roligt bliver hverdagskost. Med andre ord kan der ske en stille udvikling mod det værre – og hvornår er det så, det er helt galt?  Derfor har vi tænkt at påtale, når vi ser en opførsel, som er i modstrid med vores samværspolitik hos både børn og voksne.

Pædofili: 

Samværet med hinanden i foreningen er en balancegang, for man skal ikke som frivillig i en idrætsforening føle sig mistænkeliggjort, når man udøver sin træner- eller ledergerning. Omvendt er det vigtigt, at man også beskytter sig selv ved at tænke på de signaler, man sender og de handlinger, man foretager.  Tilbage i 2005 vedtog Folketinget en lov, der påbød bl.a. idrætsklubber at indhente såkaldte børneattester på frivillige ledere og trænere som et led i pædofiliforebyggelse. Virklund Boldklub var allerede på daværende tidspunkt meget langt med vores egen politik og procedure på området, så derfor betød lovgivningen alene et endnu større fokus på emnet. 

Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste handlinger udført af pædofile.

En pædofil er en person, der føler sig tiltrukket af børn, og som søger at blive seksuelt tilfredsstillet hos børn. Oftest vil den pædofile være en mand, men der findes også pædofili blandt kvinder. Pædofile findes i alle samfundslag, og deres trang afspejles i deres tanker, fantasier, ønsker og handlinger. 

kilde: ”Det uhørte overgreb”, Danmarks Idræts-Forbund juli 2000

Vores udgangspunkt er, at det er en særdeles alvorlig sag, hvis et barn eller ungt menneske udsættes for en seksuel krænkelse. Men det er også en særdeles alvorlig sag, hvis et voksent menneske uretmæssigt beskyldes for at have krænket. Begge dele kan have helt uoverskuelige konsekvenser – både professionelt og personligt. Derfor har vi forsøgt i vores politik og procedure samt ikke mindst i dialogen med vore trænere og ledere at afveje disse forhold.  Indhentelse af børneattester Som en forebyggende handling har samtlige trænere og ledere godkendt indhentelse af en såkaldt børneattest hos Politiet. Det er en attest, der fortæller, om man tidligere har været straffet for sædeligsforbrydelser mod børn. Er attesten ikke blank, når den kommer tilbage, kan man ikke være træner eller leder i Virklund Boldklub.   Hvis uheldet er ude… Skulle vi stå i den situation, at der fremkommer mistanke eller beskyldning om pædofili i klubben, så er det vigtigt, at der tages hånd om sagen så hurtigt som muligt – og i tilfælde af det kun er mistanker, så skånsomt som muligt for alle berørte parter.  Alle henvendelser om mistanker m.v. fra spillere, forældre eller træner/lederkolleger skal rettes til formanden for Hovedbestyrelsen.  Ved konkrete sager vil Virklund Boldklub tillige søge bistand hos Silkeborg Kommunes familierådgivning for at kunne trække på professionel hjælp.  Det er alene hovedformanden, der udtaler sig om sagen til pressen eller øvrige interessenter.  Vi vil løbende drøfte dette emne indgående med trænere og ledere i klubben, og vi har hidtil haft den glæde, at alle – til trods for emnet – har kunnet se værdien af både politik og procedure. Vi håber så, at det er spildte kræfter, og vi aldrig kommer til at stå i en konkret sag. 

Hovedbestyrelsen